DSC 0360
DSC 0363
DSC 0364
DSC 0369
DSC 0370
DSC 0371
DSC 0373
DSC 0374
DSC 0375
DSC 0376

"En helt særlig fugl"

"En helt særlig fugl" var overskriften for dialog-mødet om regulering af skarv, der blev afholdt tirsdag. Omkring 60 var mødt frem, så der måtte sættes flere kaffekopper frem, og der var indlæg til debatten fra mange forskellige vinkler.

Efter en velkomst af vores formand, Simon Rømer, gennemgik Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund, situationen på landsplan og mere specifikt på Bornholm: Vi har en del overnatningspladser rundt om på øen, men kun én ynglekoloni, nemlig i Hundsemyre. Bestanden her har været større, men har nu fundet et stabilt leje omkring 400 par. Øen besøges også af nogle hundreder fugle fra det øvrige Skandinavien, herunder étårige fugle, der endnu ikke yngler. Alt i alt er det en bestand, der svarer ganske godt til hvad vi ser i det øvrige Danmark, opgjort i forhold til øens areal.
Til gengæld adskiller Bornholm sig der ved, at vi ikke har store åer og fjorde. Vores vandløb, der producerer mellem 30.000 og 80.000 smolt årligt, er små og for en stor dels vedkommende skovklædte, hvilket gør dem svært tilgængelige for skarven. Til gengæld er ynglen udsat omkring mundingerne.
Kaares anbefaling var, at vi fokuserer på at beskytte de 5-6 største vandløb, der producerede 75% af ynglen.

Derefter fortalt Gordon P. Henriksen om sine erfaringer med jagt på skarv og ikke mindst tilberedning af den tilsyneladende velsmagende fugl.

Under den efterfølgende diskussion blev der nævnt flere andre trusler mod ørreden, især mink, der findes i alle sprækkedale. De tilstedeværende ornitologer nikkede kraftigt som bekræftelse på denne trussel. Det blev oplyst, at der årligt tages 250-300 mink i fælder.
Andre problemer, der blev nævnt, var spærringer i to sydvendte vandløb, udtørring om sommeren og "to-benede rovdyr", der ulovligt fisker i åer og udløb.

Fra ornitologisk side blev der nævnt, at man havde indsamlet skarve-gylp fra Hundsemyre i maj. Ingen af dem indeholdt øresten fra ørred, til gengæld indeholdt 88% af dem øresten fra den invasive sortmundet kutling. Ornitologerne ville ikke afvise, at regulering var nødvendig, men opfordrede til indsamling af bedre data-grundlag.

Hvad angår regulering blev det fremført, at reguleringer andre steder har været vanskeliggjort af uhensigtsmæssige regler såsom at der kun må skydes to fugle pr. dag, at man ikke må camouflere sin pram/kajak, samt at man ikke må anvende lokkefugle.
Det blev slået fast, at det forment er lystfiskerne, der skal søge om tilladelse til regulering på vegne af jægerforeningen.


Ved afslutningen af mødet blev der udpeget en lille gruppe af frivillige, der skal arbejde videre med mulighederne (jeg fik desværre ikke fat på navnene).

Fotos venligt udlånt af Frederik Laks Lorentzen fra Inwaders Media