B.S.F. Dato oversigt 2017

Bornholms Sportsfiskerforenings planlægnings kalender.

Opdateret 26. december 2017 kl. 21,00, af Simon Rømer

O.B.S. datoer og tidspunkter kan blive ændret.

December 2017

Jule banko, torsdag den 7. i klubhuset kl. 19,00 ansvarlig; Holger Jespersen.

Jule banko og afslutning, torsdag den 14. i klubhuset kl. 19,00 ansvarlig; Holger Jespersen.

Julegavetur 2. juledag, tirsdag den 26. kysttur, ansvarlig; Emil Schønemann